RSS
 

Minimalizm w sztukach plastycznych.

19 mar

Sztuki awangardowe, których narodziny przypadają na początek XX wieku nadal mają się dobrze i prężnie rozwijają swoje poszczególne nurty. Jak dotąd przez ostatnie dziesiątki lat ludzie byli zaskakiwaniu fowizmem, kubizmem, futuryzmem, a nawet sztuką natury czy sztuką ziemi. W latach 60 pojawił się także nowy nurt zwany minimalizmem. Dotychczas sztuka posługiwała się najróżniejszymi środkami – barwą, strukturą, zabiegami tworzącymi chaos.

Głównym założeniem minimalizmu było zredukowanie ilości środków plastycznych do uzyskania dzieła. Szczególnie widać to w rzeźbie, choć również i obrazy nowoczesne prezentują tenże nurt. Dominują tutaj uproszczone bryły i podstawowe figury geometryczne, takie jak kolo, kwadrat, trójkąt. Powierzchnie natomiast zwykle są gładkie, rzadko nadaje się im strukturę, zarówno jeśli chodzi o rzeźbę, jak i obrazy.
Cechą wyróżniającą minimalizm wśród innych nurtów sztuki jest atmosfera anonimowości. Trudno jest w konkretnych dziełach dostrzec jakąś cechę charakterystyczną dla danego artysty. Obrazy nowoczesne tworzone według zasad minimalizmu są często podzielone na proste moduły. Całość tworzy przeważnie wrażenie dużego uporządkowania, przemyślanych form i braku miejsca na improwizację. Niektóre obrazy, a także rzeźby mogą przywodzić na myśl bryły różnych budynków. Nawiązania do architektury także są znamienne dla minimalizmu. Często w obrazach pojawiają się pewnego rodzaju korespondencja z produkcją przemysłową. Fascynacja industrializmem jest kolejną z cech typowych dla minimalizmu. Patrząc na obrazy nowoczesne tworzone w nurcie minimalizmu, wpadamy w stan kontemplacji, ciszy i poczucia harmonii, i jest to główne zadanie minimalizmu. Warto zwrócić uwagę na fakt, że minimalizm przejawia się również w kierunkach konceptualizmu, sztuki ziemi, czy kontrowersyjnego mail art., wykorzystujących pocztę, jako nośnik sztuki. Najważniejsi przedstawiciele sztuki minimalizmu to Sol LeWitt, Carl Andre, jak również Robert Duran. Bez wątpienia minimalizm, jako kierunek w sztuce, ale i styl dekoracji wnętrz, co się często zdarza, zrodził się głównie z potrzeby choćby pozornego uporządkowania otoczenia człowieka.

 

Nowoczesne obrazy do salonu, biura i sali konferencyjnej.

18 mar

Style w dekoracji wnętrz nierzadko mają swoje korzenie w różnych nurtach w sztuce. Niekiedy zdarza się, że jakiś nasz ulubiony obraz stanowi inspirację do stworzenia odpowiedniej aranżacji we wnętrzu naszego mieszkania. Wszelkie nowoczesne obrazy możemy nazwać bez wątpienia awangardowymi. Nie jest oczywiście powiedziane, że dzieła, które powstały całkiem niedawno, koniecznie muszą być awangardowe, ponieważ istnieje nadal wielu artystów hołdujących dawnym zasadom tworzenia zgodnie z realizmem. Kierunki awangardowe natomiast znacznie więcej mają wspólnego z tym, co jest nierealne, choć w pewnym sensie ma swoje korzenie w realnym świecie. Ten zresztą jest od zawsze inspiracją dla twórców. Niemniej jednak, taka różnorodność daje nam możliwości zabawy z rozmaitymi stylami urządzania wnętrz i dobierania do nich dekoracji.
W większości przypadków to, jaki styl wybierzemy dyktowany jest przeznaczeniem konkretnego pomieszczenia. Wiadomo, że inaczej urządzimy salę konferencyjną, a inaczej salon w naszym mieszkaniu. Choć nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać na przykład minimalistyczny styl zarówno do domu, jak i do miejsca pracy. Sam minimalizm czy ogólnie styl awangardy dobrze sprawdza się w takich miejscach jak siedziby firm, biura, sale konferencyjne, ponieważ jest to styl dość „chłodny”, powściągliwy, a jednocześnie dający wrażenie ładu i uporządkowania. To sprzyja skupieniu uwagi na rzeczach ważnych, o których chcemy na konferencji rozmawiać czy myśleć o nich chociażby w pracy.
Brak rozpraszających elementów wystroju może być jednakże dość irytujący w domu, gdzie co prawda chcemy odpoczywać, ale zwykle oczekujemy, że będzie tam przytulnie, a atmosfera zachęci do błogiego lenistwa. Obrazy, które odpowiadają stylowi minimalistycznemu będą oszczędne w barwach i w formie. Przeważnie są to dzieła podzielone na moduły, gdzie panuje określony ład. Jeśli natomiast chcemy urządzić swój salon w stylu nieco „cieplejszym”, możemy wypróbować również obrazy nowoczesne nawiązujące do fowizmu. Dziś raczej mało kto tworzy w ramach tego nurtu, jednakże zawsze pozostają nam reprodukcje dzieł takich artystów jak Paul Gaugin, który zręcznie operował intensywnymi barwami stanowiąc inspirację dla wielu późniejszych malarzy.

 

Modernizm pierwszej połowy XX wieku.

17 mar

Początek rozwoju sztuki nowoczesnej datuje się na połowę XXw. Mimo tego, że rozpoczął się on już po II wojnie światowej, to jednak zalążki modernizmu były widoczne już wcześniej. W 1910 roku do głosu doszedł abstrakcjonizm. Stał się on nurtem, z którego do dziś czerpią także inne kierunki w sztuce. Abstrakcje niemal całkowicie zmieniły oblicze sztuki. Udowodniono, że obrazy nie muszą przedstawiać wyłącznie wyraźnych kształtów wiążących się z określonymi, realistycznymi wzorami.

Na bazie zapoczątkowanego przez Wassilego Kandinsky’ego abstrakcjonizmu w malarstwie doszło do wyodrębnienia wielu jego szczegółowych podkategorii. Całkowita swoboda formy i wyrazu powodują, że obserwator może odbierać obrazy abstrakcyjne w indywidualny sposób. Trudno jest je interpretować jednoznacznie, ponieważ każdy dostrzeże w nich coś innego. To sprawia, że są one tak chętnie wybierane przez miłośników sztuki.

Kolejną tendencją w sztuce nowoczesnej, po ogólnie rozumianym abstrakcjonizmie, był kubizm. Nie jest on jednoznacznie kojarzony z abstrakcją, gdyż zawierał elementy znane nam z codzienności, jednak prezentował je w specyficzny sposób. Cechował się ucieczką od przedstawiania rzeczywistości taką, jaka jest naprawdę. Kubistyczne obrazy były zdominowane przez geometryzację oraz brak perspektywy. Pomogło to uzyskiwać niebanalne efekty wizualne i miało ogromny wpływ na całą sztukę współczesną, będąc inspiracją dla kolejnych kierunków malarskich.

Nurtem nierozerwalnie związanym z narodzinami wyraźnego abstrakcjonizmu, był dadaizm. Czerpał on ze swojego poprzednika wszechstronną dowolność. Całkowicie bawiono się tu formą. Dzieła nie ograniczały się wyłącznie do obrazów. W celu wyrażenia swej intencji sięgano po masę innych opcji przekazu. Do zaprezentowania sztuki służyły nie tylko obrazy nowoczesne, ale też literatura, a nawet odpowiednio przedstawione, wielokrotnie urozmaicone przedmioty codziennego użytku. Z biegiem czasu, dadaizm został przekształcony w surrealizm. Ten zupełnie oderwany od rzeczywistości kierunek pozwalał bawić się tym, co prawdziwe, zamieniając to w obrazy nowoczesne o niesamowitej tematyce. Wszystko było tu irracjonalne i dawało złudzenie snu, omamu. Przedstawiano nielogiczny świat zamknięty w pięknej formie. Dopracowane szczegóły, zabawa barwami, kształtami, wzorami sprawiły, że do dziś surrealizm jest podziwiany na całym świecie.

 

Koniec ograniczeń – sztuka współczesna i nieskończoność pomysłów.

16 mar

Sztuka przez wielkie S, sztuka wysoka większości ludzi kojarzy się z czymś nieprzystępnym, zarezerwowanym tylko dla osób reprezentujących określoną grupę społeczną i status materialny. I rzeczywiście, rzadko zdarzało się też żeby sztuka wysoka wychodziła pierwsza z inicjatywą, zainteresowania sobą „zwykłych zjadaczy chleba”. Dla większości ludzi zawsze wydawała się niezrozumiała. Dziś zmienia się jednakże ten trend, choć w dość paradoksalny sposób. Otóż większość form klasycznych pozostaje wciąż w swoim własnym elitarnym kręgu odbiorców i twórców. Sztuka nowoczesna, wraz ze swoimi wszystkimi przejawami wychodzi do człowieka, spotyka go w codziennych sytuacjach, na ulicy, podczas zakupów, w czasie pracy i wypoczynku. Dotyka poniekąd też absurdów życia codziennego, ale w swoim przekazie nie pozostaje trywialna, płytka. Dostarcza jednak odbiorcy tego komfortu, że jego interpretacja konkretnego dzieła nie może być zła, ponieważ każde znaczenie jest w tym przypadku właściwe.
Cech charakterystycznych tego kierunku w sztuce jest wiele. Przede wszystkim sztukę nowoczesną cechuje pionierstwo, poszukiwanie nowych rozwiązań i inspiracji, z których dotąd nikt jeszcze nie korzystał. Jest to z pewnością nurt nienaśladujący rzeczywistości, a zdecydowanie odbiegający od niej. Obrazy takie jak „Płonąca żyrafa” Salvadora Dalego czy Trzy Gracje Picassa są świetnymi przykładami na to, jak w inny niż znane dotąd sposoby można ukazać dziwne wizje czy rzeczywistość, a w przypadku Picassa sparafrazować dzieło Rubensa. Nieskończonym źródłem inspiracji i pomysłów jest otaczająca człowieka rzeczywistość, ale też i jego absurdy.
Obrazy nowoczesne w tym nurcie często sięgają poza ramy najprostszego pojmowania sztuki. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że w sztuce nowoczesnej mamy do czynienia nie tylko z nowoczesnymi obrazami, ale i rzeźbami, muzyką, literaturą poezją, filmem, a także nowymi formami, takimi jak happening czy performance. Z drugiej strony jednak obrazów i ich reprodukcji jest najwięcej, jako że przeważnie happeningi czy rzeźby to wytwory jednorazowe, trudne do powtórzenia w identycznej formie.

 

Futuryzm i fowizm w galeriach sztuki.

15 mar

Sztuka przez wiele wieków bazowała na tym, co rzeczywiste, odwzorowywała głównie to, z czym człowiek spotyka się na co dzień. Co prawda, zdarzały się pewne wyjątki, jak choćby w epoce średniowiecza obrazy Hieronima Bosha czy powtarzający się w obrazach motyw danse macabre, jak również romantyczne obrazy prezentujące irracjonalne wizje, jednakże sztuka wciąż była miała w sobie wiele realizmu. Początek XX wieku natomiast wyznaczył nowy kierunek w sztuce nazywany awangardą. Jego cechą szczególną jest oderwanie od rzeczywistości lub pokazywanie jej w inny, pionierski sposób.
W ramach awangardy narodził się futuryzm i fowizm, które stanowiły manifest odrzucenia tego co tradycyjne, ale i w szarości życia, narastających wyniszczających konfliktów pomiędzy różnymi krajami. Szarość zwykłych dni spowodowała, że artyści w swoich dziełach zaczęli spoglądać z nadzieją w przyszłość, co jest znamienne dla futuryzmu, oraz rozpoczęli w swoich obrazach wykorzystywać nierzeczywiste, intensywne barwy – charakterystyczne dla fowizmu. Obrazy nowoczesne tworzone w nurcie fowizmu noszą piętno secesji, która w 1905 – 1908 roku osiągnęła swoje apogeum. Inspiracją do korzystania z tak intensywnych barw była bez wątpienia poniekąd twórczość Paula Gaugina, który za życia sam był postacią niezwykle barwną, poszukującą natchnienia wśród egzotycznych plemion. Fowizm sam w sobie nawiązywał przede wszystkim do tego co dzikie, pierwotne, a więc dalekie od szybkiego postępu cywilizacyjnego, konwenansów i kultury europejskiej. Obrazy nowoczesne wykonywane w nurcie futuryzmu natomiast w większej mierze odcinają się od tradycji, a raczej spoglądają z nadzieją w przyszłość. Stanowią coś na kształt zachwytu, niekiedy w krzywym zwierciadle, nowoczesnością.
Futuryzm w skrajnych przypadkach manifestował odrzucenie tego co należy do przeszłości, proponowano spalenie bibliotek, muzeów i dawnych dzieł malarskich. Miało się liczyć tylko to, co należy do przyszłości. Kultura w mniemaniu futurystów jest czymś anachronicznym, czymś czego należy się pozbyć, aby móc zbudować coś nowego i to widać w obrazach między innymi.

 

Co zobaczymy w galeriach sztuki nowoczesnej?

14 mar

Jeśli wydaje Ci się, że w sztuce nie można odkryć nic nowego, a wszystkie ciekawe pomysły zostały już zrealizowane, najwyższy czas zweryfikować swój punkt widzenia. Wystarczy odwiedzić kilka galerii sztuki nowoczesnej, aby przekonać się, że sztuka wciąż ewoluuje i odkrywa zupełnie nowe dziedziny. Jeśli tylko masz ku temu okazję, warto wybrać się do Paryża i odwiedzić Centre Georges Pompidou. Już sam budynek muzeum wyróżnia się na tle innych. Wszystkie instalacje poprowadzono w nim na zewnątrz budynku i pomalowano na jaskrawe kolory. W ten sposób uzyskano więcej przestrzeni wewnątrz budynku, którą można bardziej efektywnie zagospodarować, tworząc ciekawe ekspozycje i stylizacje. Obecnie prezentowanych jest tam blisko 300 różnych dzieł z wielu dziedzin sztuki, od malarstwa, poprzez rzeźbę, aż po film. Muzeum nie ogranicza się wyłącznie do konkretnych dziedzin, niedawno odbyła się tam wystawa sztuki użytkowej, prezentująca najnowsze osiągnięcia w dziedzinie projektowania mebli.
W Polsce również nie brakuje nowoczesnych galerii, w których organizowane są wystawy i wernisaże współczesnych twórców. Do najsłynniejszych należy z pewnością krakowski Solvey. Oprócz wystaw malarskich, możemy zobaczyć tam występy tancerzy i muzyków z kraju i zagranicy. Centrum nie stroni też od działalności edukacyjnej, zapewniając możliwość kształcenia młodym twórcom. Do najsłynniejszych galerii sztuki nowoczesnej w stolicy należy z pewnością galeria Schody. Obecnie odbywa się tam wystawa fotografii Sławomira Słomki zatytułowana „Widziane w drodze”. Zapoznając się bliżej z aktualnym programem wystaw kolejnych galerii sztuki nowoczesnej zauważymy z pewnością, że charakteryzuje je eklektyzm.
Oprócz klasycznych wystaw malarskich możemy tam podziwiać wystawy fotograficzne, wystawy rzeźb, a także występy zespołów muzycznych, tanecznych i teatrów. Każda z nich jest wyjątkowa i przyciąga do galerii inną grupę odbiorców. To najlepszy dowód, że sztuka współczesna nie daje wpisać się w żadne ramy, ani ograniczyć do konkretnej dziedziny. Sztuka zmienia się, ewoluuje i przekształca, niezmiennie zachwycając widzów.

 

Sztuka nowoczesna przez happening i performance.

13 mar

Sztuka nowoczesna to przede wszystkim sztuka awangardowa. Artyści tworzący w tym nurcie wyrażają się poprzez takie kierunki jak fowizm, surrealizm, futuryzm, dadaizm czy ekspresjonizm, a w ostatnim czasie także przez sztukę ziemi i sztukę naturalną. Jeśli chodzi o obrazy, to przeważa tutaj oderwanie od rzeczywistości, ucieczka od tego, co oczywiste w świat, który można by określić mianem sennych majaków. Malarze tworzący obrazy nowoczesne starają się, aby ich prace charakteryzowały się przede wszystkim pionierstwem, a w pewnym sensie również i pogardą dla kanonów sztuki i piękna wytwarzanych na przestrzeni wielu lat przez innych artystów. Trzeba także przyznać, że sztuka nowoczesna to nie tylko obrazy na ścianę, ale i mnogość form oraz struktur.
Ciekawym przykładem obrazów nowoczesnych są chociażby te przedstawiające sztukę natury. Artysta zostawia na przykład na trawie płótno na jakiś czas, po czym sprawdza, co natura sama po sobie na tym płótnie zostawiła. Sztuka awangardowa wyraża się także poprzez niecodzienne formy, takie jak happening i performance. Są to stosunkowo nowe działy sztuki, ale już posiadają spore grono artystów posługujących się nimi, jako środkiem wyrazu. Ich cechą szczególną jest bogata symbolika przemawiająca niekiedy aż do bólu do świadomości odbiorcy przedstawienia. Ponadto happeningi i performance w dużej mierze opierają się na improwizacji.
Do najsłynniejszych happeningów należy na przykład „utwór” 4.33, w którym ludzie siedzący na widowni w oczekiwaniu na występ pianisty, przez cztery i pół minuty zostali skonfrontowani z ciszą i samymi sobą. Podobnie jak w przypadku gości zaproszonych do pewnej galerii, z której wyniesiono wszystko, co było możliwe. Jeśli zaś chodzi o performance to tutaj konieczna jest obecność człowieka stanowiącego zarówno twórcę, jak i materię plastyczną.
W happeningu nie jest to już konieczne i to różni te dwa nurty. Można w pewnym sensie oba te gatunki porównać do sztuki teatralnej, jednakże tutaj rekwizytem może stać się właściwie wszystko, tak samo jak sceną staje się ulica, galeria handlowa czy nawet miejskie toalety. Bardzo często zarówno happeningi, jak i performance mają na celu prowokację, a i niejednokrotnie wciągnięcie przypadkowych odbiorców w tok przedstawienia.

 

Obrazy, reprodukcje i zdjęcia na płótnie.

12 mar

Sztuka nowoczesna przyjmuje wiele form, które nie zawsze mieszczą się w ramach standardowych obrazów. Liczne elementy wychodzą poza granice malarstwa i muszą być tworzone w większej przestrzeni. Mimo tego, malarstwo stanowi najważniejszą część artyzmu. Należy jednak przyznać, że niezwykle dosadnie widać w nim wpływy modernizmu. Nowoczesne kierunki wyraźnie zaznaczają się na dostępnych dziś obrazach, dominując w galeriach sztuki i pracowniach malarskich. Natomiast klasyczne obrazy należące do dawnych kierunków przyjmują głównie formę reprodukcji. Najczęściej to jedyna możliwość zdobycia malowidła charakterystycznego dla minionej epoki. Żeby móc urozmaicić sztukę i wprowadzić do niej element współczesności, galerie starają się łączyć modernizm z klasyką. Jest to widoczne, na przykład, na imponujących obrazach będących zestawieniem fotografii i malarstwa. Niesamowite dzieła są tworzone, jako obrazy nowoczesne w postaci zdjęć drukowanych na płótnie.

Wielbiciele sztuki klasycznej mogą cieszyć się nią nie tylko, dzięki reprodukcjom. Mniejsze i większe galerie na całym świecie organizują wystawy pozwalające na zobaczenie oryginalnych dzieł największych malarzy. Żeby jednak móc zawiesić taką „perełkę” w domu, musimy zdecydować się na jej reprodukcje.  Są one tworzone przez pracownie artystyczne, a ich malowaniem zajmują się z reguły absolwenci ASP lub wykwalifikowani graficy. Mogą one być produkowane całkowicie na kształt konkretnego obrazu lub zawierać pewne modyfikacje dostosowane do potrzeb klienta. Inną opcją jest zakup oryginału. Jednak na taki krok decyduje się niewiele osób. Przede wszystkim, rzadko organizowane są licytacje, na których można zdobyć dzieła sztuki. Poza tym, ich zawrotne ceny pozwalają kupić je niewielu osobom. Dlatego też reprodukcje wciąż pozostają najlepszym rozwiązaniem dla miłośników malarstwa.

Znacznie większe możliwości nabycia dają nam obrazy nowoczesne. Dostępne są w wielu galeriach pod różnymi postaciami. Możemy urozmaicić swoje mieszkanie lub biuro zawieszając w nich obrazy należące do odmiennych nurtów. Obecnie najpopularniejsze są wszelkiego rodzaju abstrakcje. Nie tylko najnowsze takie, jak te bazujące na kierunku op-art czy informel, ale też inne, minimalistyczne, kubistyczne, surrealistyczne wciąż są bardzo cenione. Mimo tego, dostępne są też wcześniej wspomniane obrazy klasyczne produkowane przy zastosowaniu najnowszych technologii. Takie zabiegi pozwalają łączyć klasyczne piękno z szybkością oraz łatwością ich wytwarzania.

 

Nowe techniki i materiały, postęp, historia, kultura!

12 mar

Jeśli wydaje Ci się, że sztuka i nowoczesne technologie nie mają ze sobą nic wspólnego, jesteś w sporym błędzie. Na przestrzeni lat, artyści czerpali inspiracje z nowych technologii, a ich wykorzystanie niejednokrotnie przyczyniało się kształtowania nowych nurtów w sztuce. Doskonałym przykładem może tu być impresjonizm. Dzięki pojawieniu się przenośnych sztalug i małych pudełek na pędzle i farby oraz palet, artyści nareszcie mogli wyjść w plener i tworzyć obrazy utrwalające ulotne chwile.
W impresjonizmie malarze zaczęli używać także nowego rodzaju pędzli. Dotychczasowe pędzle z miękkiego włosia zastąpiono sztywniejszymi. Były płaskie i dodatkowo wzmocnione metalową oprawką. Pozwalało to na osiągnięcie mocniejszych i bardziej precyzyjnych pociągnięć pędzla, charakteryzujących obrazy nowoczesne epoki modernizmu. W tej epoce pojawiły się też nowe rodzaje farb. Wykonane z materiałów syntetycznych były znacznie tańsze od naturalnych, dzięki czemu w powszechnym użyciu pojawiły się nowe barwy, na przykład niebieski. Do tej pory obrazy zwykle były go pozbawione, ponieważ naturalna farba wykonywana z lapisu klazuli była bardzo droga. Na rozwój sztuki miały wpływ również nowoczesne technologie odkrywane w poszczególnych epokach. W impresjonizmie była to fotografia. Zdjęcia utrwalały rzeczywistość znacznie dokładniej niż obrazy, dlatego impresjoniści w swoich obrazach mogli od tego odejść. Fotografie, również te niewyraźne i nie do końca udane, stanowiły jednak doskonałą inspirację dla artystów. Na podstawie zdjęć tworzyli kompozycję obrazów, wykorzystywali też metodę dywizjonistyczną, charakterystyczną dla fotografii z aberracją chromatyczną. W neoimpresjonizmie malarze tworzyli obrazy nowoczesne, w oparciu o odkrycia w dziedzinie fizyki i optyki.
Wykorzystywali grę światła i umiejętnie operowali kolorem. Z nowoczesnych technologii czerpała również awangarda. Artyści tworzący w tym nurcie nie obawiali się eksperymentów, stosowania nowych metod i technik, osiągając przy tym bardzo imponujące efekty. Podobne przykłady można mnożyć, a każdy z nich to dobitny sposób na to, że sztuka i nowoczesne technologie nie tylko mogą, ale nawet powinny współistnieć.

 

Szalone pomysły nowoczesnych artystów.

11 mar

W dzisiejszych czasach artyści łamią wszelki zasady i zrywają z konwenansami. Ich dzieła w tym m.in. obrazy nowoczesne zaskakują, wzbudzają kontrowersje i wprawiają w zdumienie, ale co najważniejsze – przykuwają uwagę, a taki właśnie jest cel ich twórców. Przykłady? Peter Fuss uprawia street art, zamiast jednak dekorować swoimi dziełami mury czy budynki, umieszcza je na gotowych billboardach, zasłaniających tym samym reklamy. Jeśli dodamy, że jego prace zwykle dotyczą tematów politycznych, działalność Fussa wydaje się jeszcze bardziej kontrowersyjna.
Nie bez przyczyny artysta obrał za swój pseudonim angielskie słówko Fuss oznaczające zamieszanie. Sporo zamieszczania w sztuce narobił też Andy Warhol, uznawany za jednego z najbardziej kontrowersyjnych nowoczesnych artystów. Warhol, jako pierwszy z artystów, przyjął ze tematy swoich prac… produkty spożywcze! Na jego obrazach prezentowane są więc puszki z zupą, czy puszki coca-coli, które możemy znaleźć w każdej amerykańskiej lodówce. To dość kontrowersyjny pomysł, nie brakowało jednak osób chętnych do ozdobienia swojego domu wizerunkiem proszku do prania. Warhol chętnie sięgał też po twarze znanych postaci popkultury, ale i polityki, nie bojąc się krytyki i bardzo często ocierając się o nierealność i świat fantazji. Szalonych pomysłów nie brakuje również polskim twórcom. Wszyscy artyści lubią prezentować swoje prace szerszej publiczności, nie zawsze jednak mają ku temu sposobność.
Rozwiązanie tego problemu znaleźli artyści z Opola. W czasie wspólnych warsztatów pod nazwą Garaż Sztuki postanowili wyeksponować swoje prace na jednym z najsłynniejszych miejsc w Opolu, na Wieży Piastowskiej. Nie mieli farb by stworzyć dobre obrazy nowoczesne, materiałów, ani szczegółowego planu, mieli tylko pomysł, a mimo tego udało się im go zorganizować. Tym, którym wydaje się, że przyozdobienie Wieży obrazami nie jest niczym szczególnym warto wspomnieć, że w pierwszej chwili Joanna Filipczyk i Romuald Jeziorowski chcieli udekorować ją ogromnym wiankiem ze stokrotek. Takie niebanalne pomysły sprawiają, że nasze życie i miejsca, w których na co dzień przebywamy przestają być nudne i nieciekawe. Nieco szaleństwa i oderwanie od schematów potrzebne jest nam wszystkim.

 

Główni przedstawiciele sztuki nowoczesnej.

10 mar

Sztuka nowoczesna to tendencja rozwijająca się od połowy XXw. Przez kolejne dekady, aż do dziś przybierała rozmaite formy składając się na wiele odrębnych nurtów. Każdy z nich ma grono przedstawicieli, którzy na zawsze zapisali się w historii sztuki. Jednym z najważniejszych artystów, bezsprzecznie był Wassily Kandinsky. Należy jednak zaznaczyć, że działał on głównie w pierwszej połowie XXw. Mimo tego, trzeba o nim wspomnieć, gdyż zapoczątkowany przez niego abstrakcjonizm był formą wyjściową niemal wszystkich mających pojawić się kierunków.

Reprezentantami sztuki nowoczesnej rozumianej, jako nurty powstające od połowy XXw. do dziś byli i są przedstawiciele malarstwa, rzeźby oraz innych kierunków artyzmu. Praktycznie wszystkie obrazy powstające w ramach sztuki modern art pozbawione są konkretnych przesłań i cechują się nieograniczoną dowolnością odbioru. Pierwszym nurtem, który rozwinął się po II wojnie światowej, był taszyzm. To wyraz największej swobody tworzenia. Nie kierował się niczym innym, poza instynktem. Artyści uderzali o płótno pędzlami maczanymi w różnokolorowej farbie uzyskując niebanalne obrazy nowoczesne. Najsłynniejszymi artystami taszyzmu byli malarz Hans Hartung oraz malarz i rzeźbiarz Jean-Paul Riopelle.

Podobnym do taszyzmu nurtem był informel. Tu łatwiej rozpoznać konkretne kształty, a przynajmniej linie i plamy, lecz nie łączą się one w spójną całość. Tak awangardowe obrazy sprawiły, że sztuka stała się zrozumiała dla wszystkich, bo każdy mógł w niej dostrzec to, co chciał. Głównymi przedstawicielami informelu byli Henri Michaux związany też z surrealizmem, Hans Hartung, który balansował na granicy informelu i taszyzmu, a także Wols i Antoni Tapies, których obrazy w pełni oddają przesłanie informelu, nie mieszanego z innymi kierunkami sztuki.

Na uwagę zasługuje też op-art., jeden z ciekawszych nurtów współczesnej sztuki. Figury geometryczne układają się tu w ciekawe komplety, dając zadziwiające efekty wizualne. Sztuka ma być piękna, a obrazy nowoczesne mają tu zaskakiwać właściwościami optycznymi. Reprezentantami nurtu byli Victor Vasarely, Youri Messen-Jaschin czy Maurits Cornelis Escher. Mówiąc o przedstawicielach sztuki nowoczesnej należy też wspomnieć o artystach reprezentujących sztukę happeningu takich, jak Allan Kaprow, Dick Higgins, John Cage czy Robert Morris. Przedstawienia popularnie nazywane „performance” zostały
rozpowszechnione przez Yoko Ono, Joan Jonas, Ulrike Rosenbach, a w Polsce przez Marka Rogulskiego czy Katarzynę Kozyrę.

 

Czym przyciąga nas sztuka nowoczesna?

09 mar

Przyjmuje się, że nowoczesność w sztuce rozpoczęła się w połowie XXw., po zakończeniu II wojny światowej. Do tej pory nie ustalono jednak żadnej konkretnej daty dla jej narodzin. Modernizm artystyczny trwa do dziś i wciąż rozwija się zaskakując odbiorców swoimi postaciami. Jego cechą charakterystyczną jest odejście od znanych dotychczas form i zastąpienie ich czymś zupełnie nowym. Awangarda oraz zaskoczenie to jedne z najważniejszych czynników wpływających na popularność sztuki nowoczesnej. Niestandardowe techniki malarskie, obrazy o wieloznacznych motywach, zestawienie współczesnych technologii z uniwersalną tematyką i sięganie po przeróżne sposoby przekazu sprawiają, że nowoczesna sztuka zwraca na siebie uwagę rzeszy osób.

Głównym czynnikiem determinującym popularność i uwielbienie sztuki współczesnej jest jej różnorodność. Nie tylko obrazy nowoczesne, ale także happeningi, instalacje, performance, fotomontaż oraz mnóstwo innych sposobów wyrażenia przekonań, uczuć pozwala artystom dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Dzięki tak wielu opcjom, każdy z nas może wybrać tę gałąź sztuki, która najbardziej odpowiada jego gustom, poczuciu estetyki. Mimo ogromu koncepcji pojawiających się w obecnej sztuce, wciąż największą sławą cieszy się malarstwo. Jednak na tej płaszczyźnie również widać odsunięcie się od dawnych tendencji. Wyraźnie zauważamy, że nowoczesne obrazy nie są tworzone wyłącznie z myślą o przedstawieniu konkretnych motywów dotyczących rzeczywistego życia. Praktycznie każdy ceniony dziś kierunek malarski wywodzi się z dadaizmu, czerpiąc z niego przede wszystkim, swobodę i dowolność. Do głosu dochodzi tu hasło „sztuka dla sztuki”. Nieważne jest, jak tworzone są obrazy, liczy się ich piękno. Sama tematyka nie musi być wyraźnie zaznaczona. Współczesne dzieła szczególnie te abstrakcyjne, mają zmuszać odbiorcę do samodzielnej interpretacji tego, co zauważy na obrazie.

Wieloznaczność to kolejna cecha sztuki współczesnej, które przyciąga do siebie rosnącą grupę wielbicieli. Dzięki rozmaitości i dowolności odbioru możemy dostrzec w obrazach to, co chcemy w nich widzieć. W zależności od nastroju czy nastawienia, mogą one za każdym razem oznaczać dla nas coś innego. Taką specyficzną właściwość mają nie tylko obrazy nowoczesne. Także performance, fotomontaż czy instalacja mogą być odbierane na różne sposoby. Happeningi oraz manifesty częściej nakierowują nas na konkrety, odgórnie narzucając tematykę, lecz pozwalając na przyjęcie określonej postawy względem przedstawionej sztuki.