RSS
 

Posts Tagged ‘minimalizm’

Minimalizm w sztukach plastycznych.

19 mar

Sztuki awangardowe, których narodziny przypadają na początek XX wieku nadal mają się dobrze i prężnie rozwijają swoje poszczególne nurty. Jak dotąd przez ostatnie dziesiątki lat ludzie byli zaskakiwaniu fowizmem, kubizmem, futuryzmem, a nawet sztuką natury czy sztuką ziemi. W latach 60 pojawił się także nowy nurt zwany minimalizmem. Dotychczas sztuka posługiwała się najróżniejszymi środkami – barwą, strukturą, zabiegami tworzącymi chaos.

Głównym założeniem minimalizmu było zredukowanie ilości środków plastycznych do uzyskania dzieła. Szczególnie widać to w rzeźbie, choć również i obrazy nowoczesne prezentują tenże nurt. Dominują tutaj uproszczone bryły i podstawowe figury geometryczne, takie jak kolo, kwadrat, trójkąt. Powierzchnie natomiast zwykle są gładkie, rzadko nadaje się im strukturę, zarówno jeśli chodzi o rzeźbę, jak i obrazy.
Cechą wyróżniającą minimalizm wśród innych nurtów sztuki jest atmosfera anonimowości. Trudno jest w konkretnych dziełach dostrzec jakąś cechę charakterystyczną dla danego artysty. Obrazy nowoczesne tworzone według zasad minimalizmu są często podzielone na proste moduły. Całość tworzy przeważnie wrażenie dużego uporządkowania, przemyślanych form i braku miejsca na improwizację. Niektóre obrazy, a także rzeźby mogą przywodzić na myśl bryły różnych budynków. Nawiązania do architektury także są znamienne dla minimalizmu. Często w obrazach pojawiają się pewnego rodzaju korespondencja z produkcją przemysłową. Fascynacja industrializmem jest kolejną z cech typowych dla minimalizmu. Patrząc na obrazy nowoczesne tworzone w nurcie minimalizmu, wpadamy w stan kontemplacji, ciszy i poczucia harmonii, i jest to główne zadanie minimalizmu. Warto zwrócić uwagę na fakt, że minimalizm przejawia się również w kierunkach konceptualizmu, sztuki ziemi, czy kontrowersyjnego mail art., wykorzystujących pocztę, jako nośnik sztuki. Najważniejsi przedstawiciele sztuki minimalizmu to Sol LeWitt, Carl Andre, jak również Robert Duran. Bez wątpienia minimalizm, jako kierunek w sztuce, ale i styl dekoracji wnętrz, co się często zdarza, zrodził się głównie z potrzeby choćby pozornego uporządkowania otoczenia człowieka.